SAPROF
Structured Assessment of Protective Factors for violence risk
Dutch SAPROF-YV

In november 2014 is in Nederland de eerste versie van de SAPROF jeugdversie (SAPROF-YV) gepubliceerd. De SAPROF-YV is bedoeld als positieve aanvulling op de risicotaxatie van geweld bij jongeren in de forensische jeugd psychiatrie.

De SAPROF-YV kan naast (hoofdzakelijk) risicogerichte instrumenten gebruikt worden, zoals de SAVRY, YLS/CMI of de RAF-GGZ jeugd, om een evenwichtige beoordeling van toekomst gewelddadig gedrag bij jongeren te bewerkstelligen binnen de risicotaxatie in de forensische jeugd psychiatrie. Ook daarbuiten (algemene psychiatrie, reclassering, gevangeniswezen, verslavingszorg, speciaal onderwijs, etc) kan de SAPROF-YV een waardevol instrument vormen voor het in kaart brengen van aanwezige of te ontwikkelen beschermende factoren bij jongeren.

Klik hier voor het Nederlandse SAPROF-YV codeerblad.

Klik hier voor de Nederlandse SAPROF-YV flyer.

De volledige handleiding kan besteld worden via uitgeverij Eburon: www.eburon.nl.

Training in het gebruik van de SAPROF-YV is niet verplicht om het instrument te kunnen gebruiken, maar wordt wel sterk aangeraden. Training zal georganiseerd worden via de RINO-groep: www.rinogroep.nl.

Voor meer informatie over de SAPROF jeugdversie kan contact opgenomen worden met saprof-yv@saprof.com of saprof@hoevenkliniek.nl.

 

Supported by: