SAPROF
Structured Assessment of Protective Factors for violence risk
Dutch SAPROF

In 2007 werd in Nederland de eerste versie van de SAPROF ontwikkeld als positieve aanvulling op de risicotaxatie van geweld in de forensische psychiatrie. Inmiddels is het instrument vertaald in meer dan 10 talen.

In Nederland wordt de SAPROF zowel naast de HCR-20 / HCR:V3 als naast de HKT-30 / HKT-EX gebruikt om een evenwichtige beoordeling van toekomst gewelddadig gedrag te bewerkstelligen binnen de risicotaxatie in de forensische psychiatrie. Ook daarbuiten (algemene psychiatrie, reclassering, gevangeniswezen, verslavingszorg etc) kan de SAPROF een waardevol instrument vormen voor het in kaart brengen van aanwezige beschermende factoren.

In 2012 is de SAPROF 2e Editie uitgebracht in het Nederlands en het Engels. De inhoud van de SAPROF items is in de 2e Editie niet veranderd, maar het Introductie hoofdstuk is geupdate en een onderzoeks gedeelte is toegevoegd. Klik hier voor een overzicht van de veranderingen tussen de SAPROF 2e Editie en de originele SAPROF versie 1

Klik hier voor een Nederlandse SAPROF flyer.

Klik hier voor het Nederlandse codeerblad.

Klik hier voor een Nederlandse factsheet over de SAPROF.

Klik hier voor het vernieuwde onderzoekshoofdstuk uit de Nederlandse SAPROF 2e Editie 2012.

 

Supported by: